Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do pełnej wersji programów

Wybierz swój język

SHARE

SHARE

Regulamin "STARS NIGHT WYSPA TV" 2023

Organizatorem wydarzenia jest Zespół Wyspa TV z Zarządem Golden Rule LTD reprezentowaną przez Maria Anna Furman, Przemysław Majdak i Andrzej Galant.

Witamy serdecznie i cieszymy się, że zdecydowałeś(aś) się dołączyć do nas na tym wyjątkowym wydarzeniu.
Poniżej znajdziesz ważne informacje dotyczące zasad, które obowiązują podczas trwania gali, w tym przepisy dotyczące dress code'u, sposobu przyznawania nagród oraz innych istotnych kwestii.

Zachęcamy do zapoznania się ze wszystkimi punktami regulaminu, aby mieć pewność, że w pełni rozumiesz i przestrzegasz zasad podczas trwania wydarzenia. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, nasz zespół jest dostępny, aby pomóc Ci w każdej sytuacji.
Życzymy niezapomnianej i przyjemnej nocy podczas Gali Stars Night Wyspa TV!

Pierwsza edycja Stars Night Wyspa TV została zainicjowana dzięki pionierom zespołu Wyspa TV.
Determinacja i pasja doprowadziła do tego, że decyzja o nominacjach została podjęta już w drugim roku wprowadzenia w życie tej inicjatywy, którą pragniemy kontynuować przez kolejne lata.
Odwaga i wizjonerskie podejście zainspirowały wiele osób do podejmowania wyzwań, które do tej pory wydawały się niemożliwe.
Mamy szansę docenić i nagrodzić wyjątkowych ludzi i projekty. Nasza inicjatywa pokazała, że czasem wystarczy tylko jedna osoba lub zespół, aby zainspirować innych do działania.
Stars Night Wyspa TV 2023 zakończy się spektakularnym finałem, który jest wyjątkową okazją do uhonorowania zwycięzców i podziękowania wszystkim uczestnikom.
Podczas uroczystej gali, prowadzący przedstawią zwycięzców w każdej kategorii, a następnie przedstawią ich wspaniałe osiągnięcia i wkład w daną dziedzinę oraz współpracę z Wyspa TV. Nagrody przyznawane będą w towarzystwie wyjątkowych gości, co uczyni ceremonię jeszcze bardziej spektakularną i emocjonującą.
Dla naszych laureatów, ogłoszenie zwycięstwa jest nie tylko zaszczytem, ale także dowodem uznania dla ich pracy. Po otrzymaniu nagród, laureaci mają możliwość wygłoszenia krótkiego przemówienia.
Jako organizatorzy prestiżowej Gali Stars Night Wyspa TV, dbamy o to, aby cały proces był uczciwy i przejrzysty:

1. Gala Stars Night Wyspa TV odbędzie się 24.06.2023 w Bolton Excellency | 8 Carlton Street, Bolton, BL2 1BT | 18:00 – 01:00 |

2. Zasady uczestnictwa: Każda osoba przychodzi na galę z imiennym ważnym biletem. Musi posiadać również ważny dokument tożsamości do identyfikacji biletu przy wejściu. Wymóg wynikający z zasad bezpieczeństwa wszystkich uczestników tego wydarzenia.

3. Dress code: Panie – suknia wieczorowa | Panowie – garnitur.

4. Nagrody: Statuetki dla zasłużonych osób wręczane podczas Gali Stars Night Wyspa TV są przyznawane tylko i wyłącznie przez Zespół Wyspa TV, który stanowi Zarząd Golden Rule LTD.

5. Loteria: Każdy uczestnik otrzyma bilecik z numerem, który weźmie udział w losowaniu nagród. Przeznaczenie dochodu z Loterii dla Royal British Legion na wsparcie weteranów jest jednym ze sposobów wyrażenia naszej wdzięczności i szacunku dla kraju w którym żyjemy, a także pamięci o weteranach, którzy walczyli o naszą wolność i spokojną przyszłość. Organizacja Royal British Legion została założona w 1921 roku i od tamtej pory zapewnia wsparcie weteranom brytyjskim i ich rodzinom, którzy zostali dotknięci przez wojnę i konflikty zbrojne. Czerwony mak jest symbolem zarówno pamięci jak i nadziei na spokojna przyszłość. Żadna darowizna nie jest zbyt mała aby coś zmienić. Twoje wsparcie, to kropla, która zbuduje ocean pomocy i podkreśli pamięć o tych, którzy poświecili swoje życie dla naszej wolności. Miej satysfakcję z faktu, że pomagasz, a dzięki temu masz szansę wygrać fantastyczne nagrody.

6. Zasady zachowania: Określenie zachowań, które są akceptowane podczas wydarzenia, a także zakazanych zachowań, które mogą prowadzić do usunięcia z wydarzenia.
Zasady zachowania są określone po to, aby zapewnić bezpieczeństwo i wygodę uczestników Gali Stars Night Wyspa TV oraz aby utrzymać poziom kultury i dobrych manier. W związku z tym, organizatorzy określają zachowania, które są akceptowane i mile widziane, oraz te, które są zabronione i mogą prowadzić do konsekwencji, takich jak usunięcie z wydarzenia:
* Przykłady akceptowanych zachowań obejmują szanowanie prywatności innych osób, używanie kulturalnego i uprzejmego języka, przestrzeganie wyznaczonych miejsc, a także przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.
* Przykłady zabronionych zachowań mogą obejmować agresywność wobec innych uczestników, używanie wulgaryzmów lub obraźliwych słów, palenie papierosów na terenie, gdzie jest to zabronione, spożywanie alkoholu lub innych substancji odurzających w miejscu, gdzie jest to zabronione, a także łamanie innych zasad bezpieczeństwa.
Jeśli uczestnik wydarzenia łamie zasady zachowania, organizatorzy mogą zastosować różne sankcje, takie jak ostrzeżenie, wyrzucenie z wydarzenia lub wezwanie służb porządkowych. W ten sposób organizatorzy starają się zapewnić uczestnikom bezpieczne i komfortowe środowisko podczas wydarzenia.

7. Odpowiedzialność organizatora: Organizator dopełni wszelkich starań aby bezpieczeństwo uczestników wydarzenia było na najwyższym poziomie. Aby spełnić ten obowiązek dbałości, organizatorzy muszą podjąć odpowiednie kroki w celu zidentyfikowania i minimalizacji ryzyka związanego z wydarzeniem oraz podjąć kroki w celu zapobiegania wypadkom i urazom. Odpowiedzialność organizatora wobec Excellency Bolton za szkody wyrządzone przez uczestników powinno być zaprotokołowane i scedowane na ubezpieczyciela wydarzenia.

8. Zasady dotyczące fotografowania oraz filmowania: Podczas wydarzenia, będą obecni fotoreporterzy, operatorzy kamer oraz przedstawiciele mediów. Wszyscy oni wykonują swoje zadania zgodnie z etyką zawodową oraz przepisami prawa.
Na wydarzeniu obowiązują zasady dotyczące fotografowania i filmowania. Wszędzie, poza łazienkami, mogą być obecne kamery i aparaty fotograficzne.
Każdy uczestnik, który zakupi bilet na Galę, jednocześnie wyraża zgodę na nieodpłatne publikowanie swojego wizerunku w celach promocyjnych wydarzenie pod hasłem: Stars Night Wyspa TV.

Gala Stars Night Wyspa TV wyróżni najbardziej zasłużone osoby oraz podkreśli współpracę z Wyspa TV za 2022/2023.

Edycja obejmuje wiele różnych kategorii:

1. Muzyczna
2. Sportowa
3. Kulinarna
4. Promotor kultury
5. Gospodarz
6. Społeczna
7. Biznesowa
8. Literatura
9. Lojalnościowa

Objaśnienie:

Wybór nominowanych do STARS NIGHT WYSPA TV jest przeprowadzany przez Zespół Wyspa TV czyli organizatora | Zarząd Golden Rule LTD.

1. Kryteriami wyboru są umiejętności oraz współpraca z organizatorem za rok 2022.
2. Organizator ma pełne prawo do wyboru nominowanych oraz podejmowania decyzji o przyznaniu nagrody.
3. Organizator ma obowiązek powiadomić nominowanych o ich nominacji oraz o terminie i miejscu wręczenia nagrody.
4. Decyzja organizatora jest ostateczna i nie podlega żadnym odwołaniom ani reklamacjom.
5. Nominowani akceptują warunki regulaminu i wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku i danych osobowych w celach związanych z promocją nagrody i organizatora.
6. Regulamin obowiązuje od dnia ogłoszenia przez organizatora i jest ważny przez cały okres trwania wyboru nominowanych i przyznawania nagrody.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie i bez podania przyczyny.
8. Wszelkie spory wynikłe w związku z wyborem nominowanych i przyznawaniem nagrody będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby organizatora.
9. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej organizatora.

Postanowienia końcowe: Niniejszy regulamin zawiera ogólne zasady, procedury i rozwiązania dotyczące reklamacji lub rozstrzygania sporów. Ich celem jest zapewnienie przejrzystości i jasności w procesie końcowym oraz ochrona praw obu stron.

Odpowiedzialność rodziców za swoje dzieci podczas eventu:

Oświadczenie rodziców
Rodzice są odpowiedzialni za opiekę nad swoimi dziećmi podczas trwania wydarzenia.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody lub wypadki, które mogą się przydarzyć dziecku podczas imprezy.
Rodzice lub opiekunowie prawni są odpowiedzialni za wszelkie szkody lub wypadki, które mogą się przydarzyć dziecku podczas eventu.
Rodzice powinni zadbać o to, aby ich dziecko było zawsze pod kontrolą i opieką podczas eventu.
Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za opiekę nad dziećmi.
W przypadku nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa lub niedbalstwa ze strony rodziców w opiece nad dzieckiem, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zwrócenia uwagi lub w skrajnych przypadkach, do wyproszenia rodzica i dziecka z eventu.