Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do pełnej wersji programów

Wybierz swój język

SHARE

SHARE

ZARZĄD GŁÓWNY

Maria Anna Furman

Maria Anna Furman - Chief Executive Officer, Przewodnicząca Komisji konkursowej.

* Kieruje pracami komisji, gwarantując przestrzeganie zasad i terminów.
* Reprezentuje Komisję Stars Night i innych projektów.
* Rozstrzyga ewentualne spory i zapewnia, że wszystkie decyzje są podejmowane w sposób właściwy.

Przemyslaw Krzysztof Majdak

Przemysław Majdak - Content Production Director, Wiceprzewodniczący Komisji konkursowej.

* Wspiera Przewodniczącego w zarządzaniu pracą komisji.
* Zastępuje Przewodniczącego w przypadku jego nieobecności na posiedzeniach komisji.

Andrzej Galant

Andrzej Galant - Web Services Director, Sekretarz Komisji konkursowej.

* Odpowiada za prowadzenie dokumentacji pracy komisji, w tym protokołów z posiedzeń.

ZARZĄD HONOROWY

Olivia Furman

Olivia Furman - Członek Zarządu Honorowego ds. Wsparcia i Doradztwa.

* Doradztwo strategiczne: Oferowanie wglądu i porad w kluczowych obszarach strategicznych, pomagając w kształtowaniu długoterminowej wizji i misji konkursu.
* Wsparcie decyzyjne: Ułatwianie procesu podejmowania decyzji poprzez analizę, ocenę opcji i potencjalnych konsekwencji, dostarczając tym samym cennych perspektyw dla zarządu i wydarzenia.

Aneta Papatolios

Aneta Papatolios - Członek Zarządu Honorowego ds. Prawnych i Polityki Publicznej.

* Zarządzanie aspektami prawnymi dotyczącymi działalności organizacji, w tym kontraktami, prawami autorskimi i zgodnością regulacyjną.

* Uczestnictwo w procesie kształtowania polityk publicznych, które mają wpływ na branżę medialną i kulturalną.

* Budowanie i utrzymywanie relacji z partnerami międzynarodowymi w celu promowania interesów organizacji na arenie globalnej.

* Świadczenie eksperckiego wsparcia i doradztwa dla zarządu oraz innych kluczowych działów w zakresie prawnych i politycznych aspektów prowadzenia działalności międzynarodowej.

Janusz Stefan Bzymek

Janusz Stefan Bzymek - Członek Zarządu Honorowego ds. Bezpieczeństwa i Infrastruktury.

* Nadzór nad bezpieczeństwem: Opracowywanie i wdrażanie polityki bezpieczeństwa zgodnie z najnowszymi standardami branżowymi, mających na celu ochronę wszystkich osób zaangażowanych w projekty.
* Ocena ryzyka: Prowadzenie oceny ryzyka i analiz bezpieczeństwa dla inicjatyw oraz miejsc organizowanych przez Wyspa TV.

Agnieszka Wojtkowiak

Agnieszka Wojtkowiak - Członek Zarządu Honorowego ds. Mediów, Komunikacji i Public Relations (PR).

* Strategia medialna: Opracowywanie i wdrażanie kompleksowej strategii medialnej, która wspiera cele Wyspa TV oraz konkretnych wydarzeń, takich jak Stars Night.
* Relacje z mediami: Budowanie i utrzymywanie pozytywnych relacji z dziennikarzami, blogerami i influencerami w celu zwiększenia widoczności Wyspa TV i jej projektów w mediach.
* PR i promocja: Koordynowanie działań promocyjnych i PR.
* Współpraca międzysektorowa: Inicjowanie i rozwijanie partnerstw z innymi organizacjami, firmami i instytucjami kulturalnymi w celu wzajemnego promowania i wspierania.

Agnieszka Wojtkowiak

Agnieszka Stanisławek Pilewicz - Członek Zarządu Honorowego ds. Rozwoju Osobistego i Kreatywności

* Współpraca przy tworzeniu contentu promującego zdrowy styl życia, zarówno w formie artykułów, jak i materiałów wideo.

* Reprezentowanie Wyspa TV na festiwalach literackich i wydarzeniach związanych z rozwojem osobistym, nawiązywanie kontaktów z potencjalnymi partnerami.

* Działanie jako mentor dla osób pragnących rozwijać swoje talenty literackie i życiowe, w tym organizacja konkursów literackich pod egidą Wyspa TV.

* Promowanie idei, że każdy dzień jest okazją do uśmiechu i że każda porażka może być zamieniona w sukces, co będzie stanowić motywacyjny przekaz dla widzów i uczestników projektów.

O nas

Wyspa TV, dynamicznie rozwijająca się prywatna stacja telewizyjna, zyskuje uznanie dzięki swojemu zaangażowaniu w dostarczanie rzetelnych informacji, tworzeniu inspirujących programów i jakościowej produkcji wideo. Stacja, korzystając z najnowszych technologii, tworzy różnorodne treści od wywiadów po pasjonujące dokumenty i relacje z najważniejszych wydarzeń, konsekwentnie stawiając na wartościowe przekazy dla swojej społeczności.

Wyspa TV aktywnie wspiera szereg wydarzeń i projektów, wnosząc swoje profesjonalne kompetencje w produkcję wideo i promocję kulturalnych inicjatyw. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom swoich widzów oraz partnerów, Wyspa TV nieustannie poszerza swoje portfolio, oferując treści edukacyjne, kulturalne i informacyjne skierowane do szerokiej publiczności.

Wśród kluczowych inicjatyw szczególne miejsce zajmuje STARS NIGHT 2024. Jest to wydarzenie oparte o napływające nominacje w różnych kategoriach, a zwieńczeniem będzie wręczenie nagród dla wybitnych osób lub organizacji angażujących się w wiele projektów, zainicjowane z okazji trzeciej rocznicy powstania projektu telewizyjnego.

Kolejna edycja STARS NIGHT 2024 odbędzie się dnia 05.10.2024 w zabytkowym Royal Liver Building w Liverpool z dużą ilością atrakcji.

Gala ta, wysuwa się na piedestał jako jedyna z najbardziej prestiżowych wydarzeń polskiej społeczności w północnej części Anglii, świadczy o niezwykłej roli, jaką Wyspa TV odgrywa na polu kultury i mediów.

 

Podążając za sukcesem poprzedniej edycji oraz potrzeby poszerzenia inicjatywy wynikającej z pozytywnego odbioru, Wyspa TV z radością ogłasza kolejny ambitny projekt:

I edycję JUNIOR STARS 2025. To równie ekskluzywne wydarzenie skierowane jest do wybitnych, młodych talentów w różnych dziedzinach, odbędzie się 29.03.2025. Jego celem jest promowanie młodzieżowej twórczości, inspirowanie do odkrywania pasji i rozwijania talentów w bezpiecznym i wspierającym środowisku. Szczegółowe informacje na temat wydarzenia są dostępne na stronie wyspa.tv która stanowi centralny punkt dla wszystkich zainteresowanych.

Wyspa TV jest zaangażowana w tworzenie przestrzeni dla wartościowych treści i wydarzeń, które wzmacniają poczucie wspólnoty i przyczyniają się do rozwoju społeczeństwa. Jako telewizja i platforma dla twórców, Wyspa TV otwiera drzwi do świata kultury, edukacji i informacji, zapewniając swoim widzom dostęp do treści, które mają znaczenie.

O Wyspa TV:

WYSPA TV to projekt telewizyjny, który zrodził się z pasji dziennikarzy, pragnących przyczynić się do integracji ludzi na całym świecie. Jesteśmy miejscem, gdzie inspiracja i zaangażowanie prowadzą do współpracy i rozwoju, a każdy z nas może kreować swoją własną wizję.

Wyspa TV specjalizuje się w dostarczaniu wysokiej jakości treści informacyjnych, kulturalnych i edukacyjnych. Za pośrednictwem zaawansowanej produkcji wideo i współpracy z wybitnymi ekspertami z różnych dziedzin. Więcej informacji znajduje się na wyspa.tv.

 

Maria Anna Furman
Redaktor Naczelna Wyspa TV

Założyciele Wyspa TV:
Maria Anna Furman - Chief Executive Officer
Przemysław Majdak - Content Production Director
Andrzej Galant - Web Services Director

Wyspa TV jest projektem w ramach Golden Rule LTD

Pokaz mody podczas Stars Night 2023

1sza rocznica Wyspa TV

Zapisz się na listę mailingową