Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do pełnej wersji programów

Wybierz swój język

SHARE

SHARE

Regulamin Loterii

WARUNKI

1. Organizatorem loterii jest Zespół Wyspa TV z Zarządem Golden Rule LTD reprezentowaną przez Maria Anna Furman, Przemysław Majdak i Andrzej Galant.
2. Loteria odbywa się w ramach wydarzenia Stars Night Wyspa TV 2024, które odbędzie się 05.10.2024 r.
3. Warunki udziału w loterii:
a) Udział w loterii jest dobrowolny i otwarty dla osób fizycznych i prawnych, które przekażą jeden lub kilka prezentów na rzecz loterii.
b) Prezenty przekazane na rzecz loterii muszą mieć wartość nie mniejszą niż 50 funtów.
c) Przekazane prezenty muszą zostać dostarczone pod wskazany adres w emailu najpóźniej do dnia 30.09.2024 r., w celu wzięcia udziału w loterii.
d) Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia darów, jeżeli naruszają one obowiązujące przepisy prawa lub normy obyczajowe, są niebezpieczne dla zdrowia lub życia, a także gdy Organizator uzna, że dary są nieodpowiednie w kontekście celu loterii.
e) Darczyńcy, którzy przekażą prezenty, muszą zaakceptować regulamin loterii i przestrzegać jego postanowień.
5. Nagrody w loterii:
a) Nagrody w loterii to prezenty przekazane przez darczyńców, które zostaną wylosowane wśród uczestników loterii.
b) Losowanie nagród odbędzie się podczas wydarzenia Stars Night Wyspa TV 2024 w dniu 05.10.2024 r.
c) Nagrody będą wręczane przez wyznaczoną do tego celu osobę przez organizatora.
6. Reklama i promocja:
a) Firma, która przekaże prezenty na rzecz loterii, zostanie zaprezentowania na ściance wśród darczyńców podczas wydarzenia Stars Night Wyspa TV 2024.
b) Firma może korzystać z tytułu i opisu loterii oraz informacji o przekazanych przez nią prezentach w celach reklamowych i promocyjnych.
7. Zastrzeżenia:
a) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prezenty przekazane na rzecz loterii.
b) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu loterii w każdej chwili bez podania przyczyny.
c) Wszelkie spory wynikłe w związku z loterią będą rozstrzygane przez właściwe sądy.
8. Postanowienia końcowe:
a) Regulamin loterii jest dostępny na stronie internetowej www.wyspa.tv
b) Korzystanie z usług loterii oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
Loteria ta została stworzona wyłącznie w celu zapewnienia dodatkowej przyjemności i atrakcji dla gości wydarzenia Stars Night Wyspa TV 2024, nie stanowiąc głównego celu ani obowiązku uczestnictwa.

Zapisz się na listę mailingową