Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do pełnej wersji programów

Wybierz swój język

SHARE

SHARE

Regulamin Loterii

WARUNKI
Regulamin Loterii na rzecz Royal British Legion

1. Organizatorem loterii jest Zespół Wyspa TV z Zarządem Golden Rule LTD reprezentowaną przez Maria Anna Furman, Przemysław Majdak i Andrzej Galant.
2. Loteria skierowana jest na rzecz organizacji charytatywnej, a jej celem jest zebranie funduszy na rzecz Royal British Legion.
3. Loteria odbywa się w ramach uroczystej Gali Stars Night Wyspa TV, która odbędzie się 24.06.2023.
4. Warunki udziału w loterii:
a) Udział w loterii jest dobrowolny i otwarty dla osób fizycznych i prawnych, które przekażą jeden lub kilka prezentów na rzecz loterii.
b) Prezenty przekazane na rzecz loterii muszą mieć wartość nie mniejszą niż 50 funtów.
c) Przekazane prezenty muszą zostać dostarczone pod wskazany adres w emailu najpóźniej do dnia 10.06.2023, w celu wzięcia udziału w loterii.
d) Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia darów, jeżeli naruszają one obowiązujące przepisy prawa lub normy obyczajowe, są niebezpieczne dla zdrowia lub życia, a także gdy Organizator uzna, że dary są nieodpowiednie w kontekście celu loterii.
e) Darczyńcy, którzy przekażą prezenty, muszą zaakceptować regulamin loterii i przestrzegać jego postanowień.
5. Nagrody w loterii:
a) Nagrody w loterii to prezenty przekazane przez darczyńców, które zostaną wylosowane wśród uczestników loterii.
b) Losowanie nagród odbędzie się podczas uroczystej Gali Stars Night Wyspa TV w dniu 24.06.2023.
c) Darczyńcy loterii, którzy nie będą obecni na uroczystej Gali, nie będą mieli możliwości samodzielnie wręczyć prezentów, a nagrody zostaną przekazane bez ich udziału.
6. Reklama i promocja:
a) Firma, która przekaże prezenty na rzecz loterii, zostanie zaprezentowania na ściance wśród darczyńców podczas uroczystej Gali Stars Night Wyspa TV.
b) Firma może korzystać z tytułu i opisu loterii oraz informacji o przekazanych przez nią prezentach w celach reklamowych i promocyjnych.
7. Zastrzeżenia:
a) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prezenty przekazane na rzecz loterii.
b) Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu loterii w każdej chwili bez podania przyczyny.
c) Wszelkie spory wynikłe w związku z loterią będą rozstrzygane przez właściwe sądy.
8. Postanowienia końcowe:
a) Regulamin loterii jest dostępny na stronie internetowej www.wyspa.tv
b) Korzystanie z usług loterii oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
9. Dochód z loterii zostanie uroczyście przekazany symbolicznym czekiem przedstawicielowi Royal British Legion na uroczystej Gali Stars Night Wyspa TV z oświadczeniem przekazania kwoty (x) na konto organizacji.

Zapisz się na listę mailingową