Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do pełnej wersji programów

Wybierz swój język

SHARE

SHARE

Regulamin Zgłaszania Nominacji do Stars Night Awards 2024

§1 Wstęp:


1.1. Zgłaszanie w procesie nominacji do Stars Night Wyspa TV 2024. Niniejszy dokument określa zasady i wytyczne dotyczące składania nominacji do różnych kategorii nagród. Uczestnicząc w procesie nominacji, zgadzasz się przestrzegać tych zasad.

§2 Okres Nominacji:


2.1. Nominacje będą przyjmowane od 16 lutego 2024 do 31 Maja 2024. Zgłoszenia nadesłane poza tym okresem nie będą rozpatrywane.

§3 Kwalifikowalność:


3.1. Nominujący muszą podać kompletne i prawdziwe informacje w formularzu kontaktowym.
3.2. Nominowani mogą być osobami lub organizacjami, które w ciągu ostatniego roku wniosły znaczący wkład w swoją dziedzinę.
3.3. Wszyscy nominowani chcący wziąć udział w rozdaniu nagród, są zobowiązani do zakupu biletu na wydarzenie Stars Night Wyspa TV 2024.

§4 Kategorie Nominacji:


4.1. Nominacje muszą być zgłoszone w jednej z następujących kategorii:

 • PROJECT STAR
 • STYLE ICON STAR
 • DEBUT STAR
 • ARTISTIC STAR
 • INNOVATION STAR
 • LEADER STAR
 • VISIONARY STAR
 • STAR OF INSPIRATION
 • PR STAR
 • BUSINESS STAR (wyłącznie w ofercie sponsorskiej)
 • AUDIENCE STAR (nagroda publiczności typowana poza konkursem)

§5 Wytyczne dotyczące zgłoszeń:


5.1. Wypełnij formularz nominacyjny, podając dane nominującego i nominowanego, w tym powód nominacji (do 500 znaków) oraz szczegółowy opis osiągnięć nominowanego (do 2000 znaków).
5.2. Zaakceptuj regulamin i politykę prywatności, w tym zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz zgodę na kontakt.

§6 Proces Selekcji:


6.1. Zarząd Golden Rule LTD wraz z zespołem Wyspa TV oceni wszystkie nominacje, z wyjątkiem "AUDIENCE STAR", która zostanie wybrana przez głosy subskrybentów Wyspa TV.
6.2. W podziękowaniu za aktywność subskrybentów, Wyspa TV przeprowadzi losowanie wśród aktywnie głosujących subskrybentów, wyłaniając trzech zwycięzców nagród.
6.3. Wyniki zostaną ogłoszone na naszych stronach.

§7 Specjalne Losowania:


7.1. Podczas wydarzenia odbędzie się losowanie "Lucky Name", w którym uczestnicy mogą wygrać ciekawe nagrody.
7.2. Odbędzie się również losowanie nagrody jubileuszowej z okazji trzeciej rocznicy Wyspa TV. To będzie wyjątkowa i cenna nagroda.

§8 Prywatność i Użytkowanie Danych:


8.1. Składając nominację, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów nominacji i zgadzasz się na politykę prywatności konkursu.
8.2. Pola wymagane oznaczone gwiazdką (*) muszą zostać wypełnione, aby zgłoszenie było ważne.

§9 Zakończenie i Zgoda na Publikację Wizerunku:


9.1. Udział w procesie nominacji do Stars Night Wyspa TV 2024 oznacza akceptację tych zasad. Wyspa TV zastrzega sobie prawo do ostatecznej decyzji we wszystkich sprawach związanych z nagrodami.
9.2. Udział w wydarzeniu oznacza jednoznaczną zgodę na nieodpłatną publikację swojego wizerunku w celach promocyjnych Stars Night Wyspa TV 2024 na wszystkich stronach internetowych i platformach mediów społecznościowych, a także w działaniach marketingowych.

Udział Osób Nominowanych w Gali Stars Night 2024

Niniejszym informujemy, że każda osoba nominowana, pragnąca uczestniczyć w uroczystości Gali Stars Night 2024, zaplanowanej na dzień 5 października 2024 roku, zobowiązana jest do zakupu biletu wstępu. Dostępne są dwa rodzaje biletów: Standard oraz VIP, pozwalające na dopasowanie udziału do indywidualnych preferencji uczestników.

Zakup biletu jest niezbędny dla potwierdzenia obecności na Gali oraz umożliwia organizatorom zapewnienie najwyższego standardu przygotowań i obsługi wydarzenia. Wybór typu biletu zależy od Państwa preferencji dotyczących sposobu uczestnictwa w Gali.

Zachęcamy do dokonania zakupu w odpowiednim czasie, aby zapewnić sobie komfortowe uczestnictwo w wydarzeniu oraz możliwość celebracji swojego osiągnięcia w wyjątkowej atmosferze Gali Stars Night 2024.